เจตน์ ณัฐพงษ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 เจตน์ ณัฐพงษ์ได้เข้าร่มกิจกร […]

Read more

โครงการจริยธรรมนำใจ นักศึกษารุ่นใหม่ ใส่ใจวัฒนธรรม (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2/2564 โครงการจริยธรรมนำใจ นักศึกษารุ่นใหม่ ใส่ใจวัฒนธรรม (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2/2564

เมื่อวันพุธที่ 23  มีนาคม 2565 (แรม 6 ค่ำ เดือน 4 ปีฉลู […]